Blog Archives

Flintholm II

Daurehøj Erhvervsbyg A/S fungerer som totalentreprenør på det påbegyndte byggeri af et nyt kollegium på 3.555 m², med 96 ungdomsboliger, samt flotte og nutidige fællesfaciliteter og kælder. Byggeriet skal inkorporeres arkitektonisk og brugsværdimæssigt med det eksisterende Flintholm I. Bygningen inddeles i 66 1-værelses- og 26 2-værelses lejligheder og opføres i henhold til BR15 kriterier. Der etableres køkkener med inventar, gulve udføres i egeparket og toilet/baderum forsynes med stålkar eller betongulv samt fliser og gulvvarme. Gennem hele byggeriet er der brugt stærke materialer, som kan klare den slitage der vil være på fællesarealer der bruges af mange mennesker. Igennem kollegiet indrettes der flere fællesrum, bl.a. storkøkken, samt sportscafe/bar med dinerbåse, for at styrke fællesskabet mellem de studerende. Den store tagterrasse indrettes med væksthus og fællesrum med køkken. Taget forsynes med 2 lag tagpap, hvor der udlægges ”grønne tag” (Veg Tech mos-sedum). Derudover etableres flotte udearealer, på den rummelige tagterrasse med altangange, som udføres som selvbærende højstyrkebeton og terrænet omkring ejendommen anlægges med fælles forhaver, grønne permeable belægninger, stiforbindelser, boldbaner, cykelparkering mm. Der etableres desuden en lavenergi vareelevator.

Bryggerhuset, Nørrebro

Daurehøj Erhvervsbyg A/S er valgt til at styre totalentreprisen ved opførelsen af 81 nye ungdomsboliger. Bebyggelsens syv etager rummer 48 et-rumsboliger, 27 to-rumsboliger og seks handicapvenlige etrumsboliger, alle med eget køkken og bad. Boligerne er minimalboliger på 20 – 36 m² netto. Til gengæld er de placeret på en måde, så der i stedet for lange gange bliver en masse spændende nicher, der indbyder til at fungere som opholds- og fællesrum. Hertil kommer en række studierum og fællesfaciliteter, to store tagterrasser samt et vaskeri. Ungdomsboligerne har fået navnet Bryggerhuset, som henviser til en gammel brygger, der tidligere har ejet grunden. Senest har grunden på hjørnet af Dagmarsgade og Gormsgade rummet et plejehjem. Den nye bygning bliver opført i mursten og passer derfor fint ind i gadens øvrige bebyggelse. Den er karakteristisk ved sine store vinduespartier med franske altaner, der leder lyset ind i boligerne. Stuetagen nærmest svæver på et fundament af glas. Her er der indrettet fællesarealer, hvor de unge kan være i tæt kontakt med udelivet, som udspiller sig langs den arkadelignende overdækning. I stueetagen er der også reserveret plads til en overdækket cykelparkering. Læs mere om Bryggerhuset Fsb og Daurehøj bygger boliger på Nørrebro 06-09-2016 – building-supply.dk Boligselskabet fsb holdt 10. august rejsegilde på 81 nye almene ungdomsboliger i Bryggerhuset 11-08-2017 – dagensbyggeri.dk

Himmelev Behandlingshjem

I tilknytning til det eksisterende bygningskompleks på Himmelev, har vi opført en fritliggende bygning indeholdende fællesopholdsrum samt 4 skærmede tilgængelighedsboliger indeholdende værelse, entré og toilet/bad. Entreprisen omfattede etablering af nybygning på 180 m², anlægning af 9 nye parkeringspladser og reetablering af udearealer. Hertil kommer fast udstyr i boligerne såsom toilet- og badinventar, indbyggede belysningsarmaturer, brandsikringsanlæg, radiatorer og ventilation. Til personalet er der nyt toilet med bad samt kontor/hvilerum til sovende nattevagter. Derudover har vi etableret køkken, fællesrum til fællesspisning/ophold og en teknikniche. Beboerne på Himmelev Behandlingshjem er børn og unge med særlige behov og, så vidt det nu er muligt på en sikret institution, er boligerne indrettet med et hjemligt præg. Al arbejde er udført under stor hensyntagen til beboerne og i tæt koordination med personalet, samt en solid afspærring af byggepladsen. Sikkerheden kommer altid i første række, og alle vores underentreprenører var ligeledes informeret om, at udvise ekstra hensyn når de var på området.

Tip Trailer, Taastrup

TIP Trailer Rentals afdeling i Taastrup udbygges med større lagerareal samt indvendig ombygning med ny kontorfløj, nyt køkken inklusive hvidevarer og udvendig udvidelse af p-plads. Byggesagen omfatter 555 m2 nybyg, herunder ny administrationsfløj i to etager samt udskiftning af facade på den eksisterende bygning i samme stil som på nybyg. I stueetagen opføres de nye kontorlokaler centreret omkring printerrum, stillerum, tekøkken og toiletfaciliteter. På 1. etage bliver køkken og kantine etableret, hvorfra der er udgang til ny tagterrasse, som opføres på taget af det nye lagerdepot. Facaden bliver opbygget strukturelt i træ beklædt med hvid fibercement, der både fungerer som solafskærmning og som kontrast til facadepladerne i cortenstål, der males i en grålig nuance. Udenfor vil parkeringsarealet blive udvidet og få ny belægning i SF-sten. Læs mere om projektet på Licitationen.dk

Tornvedskolen, afd. Jyderup

Tornvedskolen i Jyderup har fået en gennemgribende renovering og energioptimering. Arbejdet har omfattet både de oprindelige skolebygninger fra 1910 og 1950 og de senere tilføjede fløjbygninger. I rammerne af den eksisterende skole er der således etableret en næsten ny skole, der lever op til nutidens krav til blandt andet klasselokaler, kontorlokaler, lærerværelse, gangarealer, køkkener, toiletter og teknikrum. Indgangsparti og trappeopgang er renoveret, der er udskiftet døre og vinduer og lavet nye lofter og nyt ventilationsanlæg overalt. De ombyggede klasselokaler har fået et nutidigt udtryk med nye gulvbelægninger og farver på væggene. I tråd med tidens trend om mere gennemsigtighed har kontorerne fået nye glaspartier, og som led i energioptimeringen er der i biblioteket etableret ovenlys, der optimerer dagslyset. To af fløjene har fået efterisoleret loftet og fået nyt tegltag med solceller. Se også referencen Jyderup Børnehus.

Tølløse Skole

På Tølløse Skole har vi stået for opførelsen af en tilbygning på 550 m² til nye faglokaler. Tilbygningen er udført med en isoleringsklasse svarende til min. 0-energitilbygning. Der er monteret solfangere på den sydvendte facade. Bygningen opvarmes af to varmepumper, som leverer varmen gennem et gulvvarmeanlæg. Byggeriet er opført som en let bagmurskonstruktion i træ, isolering og beklædning med krydsfinér og gipsplader, mens formuren er opmuret, så facaden fremstår med gule teglsten som den øvrige skolebebyggelse. Tagkonstruktionen er udført i en let trækonstruktion med krydsfinér, isolering og træbeton som loftbeklædning. Tilbygningens tagdækning består af to lag pap, hvor overpappen er udført som listedækning, mens gulvet har fået en gummibelægning. Til opgaven hørte desuden en del energi- og facaderenovering på de eksisterende skolebygninger, bl.a. med udskiftning af vinduer.

Tuse Skole faglokaler

På Tuse Skole har vi opført en tilbygning med faglokaler til fysik og kemi samt musik, i alt syv klasselokaler og grupperum. Bygningen er opført som en oval konstruktion med buet tag med listedeling og med termowood på facaderne. På taget er monteret solceller, som via en computer inddrages i fysikundervisningen. Musiklokalet er udstyret med moderne mixerrum og et stort, fleksibelt undervisningslokale med lydisolerede lofter og vægge. Facaderne er en kombination af teglstensmure og lette facader med diagonalt zink. De indvendige lofter består dels af træbeton dels af hvide akustiklofter. Gulvene er beklædt med linoleum, og både klasseværelser og grupperum har store glaspartier. Vi har også stået for etableringen af udendørsarealerne med cykelparkering og eget gårdmiljø til udskolingen.

Psykiatrisk Center Ballerup

Som led i det samlede byggeprojekt Ny Psykiatri Ballerup flyttede Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri ind i en nyopført bygning ved Psykiatrisk Center Ballerup, hvorfor bygningens arkitektur lægger sig tæt op ad de eksisterende bygninger i centret. Det nye kompetencecenter rummer moderne konsultationsrum og gode faciliteter for patienter og læger. Det indbydende design med masser af lysindfald og åbne arealer skaber gode muligheder for fleksibilitet i indretningen. Bygningen er udført med ydervægge af pudset gasbeton og har konstruktion af gitterspær beklædt med bølgeplader. Indenfor sørger nedhængte akustiklofter og store lysskakte for et behageligt indeklima, ligesom dagslyset ledes helt ind i bygningen via glaspartier til konsultationsrummene. Facaderne er forsynet med store vinduer, som vi har produceret på vores eget maskinsnedkeri i Grevinge.

Ågerup Skole, Vipperød

På Ågerup Skole i Vipperød har vi opført en ny fløj i to etager med otte klasselokaler, garderobe, grupperum og toiletter, så skolen har fået bedre plads til børnene fra 0.-10. klasse. Fløjen er opført med røde mursten, tag med sort tagpap og en stor glasfacade ud mod skolegården. Indvendigt er der træbeton på lofterne, linoleum på gulvet og et glasparti ud mod gangen. Også de mindre børn er der nu blevet plads til, idet den eksisterende skole blev ombygget til vuggestue og børnehave. Lokalerne med vuggestue og børnehave, har fået en samlingssal, moderne puslerum med flisebelægning og et fælleskøkken, hvor børnene kan hjælpe til med madlavningen. Udvendigt er der etableret et opholdsområde og en liggehal til de små.

Solhøj, Holbæk

Som totalentreprenør er vi vant til at påtage os ansvaret for hele processen i en byggesag, men det sker alligevel ikke så tit, at processen løber fra før byggemodningen, til de første beboere flytter ind. Det gjorde den på Solhøj i Holbæk, hvor vores opgave bestod i at opføre 55 boliger – lige fra byggemodningen, inkl. kloak, gas, vand og el – til afleveringen af nøgler. Boligerne er fordelt på 15 punkthuse, en 3-etagers blok med 9 boliger og en 4-etagers blok med 16 boliger samt længehuse. Boligerne er udført i betonelementer med røde teglstensfacader og vedligeholdelsesfrie vinduer i træ og aluminium. Boligerne fremstår lyse og venlige med trægulve i lys ask og køkkener fra HTH. Vi har også anlagt udearealerne, hvor parkeringsområderne er udført med græsarmeringssten, kantsten og opbygning af vejkasser med afsluttende asfalt.