Økonomi

Økonomi

Hoved- og nøgletal

Beløb i 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 2014
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 93.872 217.120 233.604 174.485 243.315
Resultat før finansielle poster 1.108 3.450 4.509 955 11.076
Årets resultat før skat 929 1.881 3.008 1.303 12.118
Balance
Egenkapital 7.165 8.529 11.537 12.548 21.887
Balancesum  55.489 71.867 53.252 53.468 59.025
Nøgletal
Afkastningsgrad 3,9 % 4,8 % 8,5 % 1,8 % 18,8 %
Soliditetsgrad 23,6 % 11,9 % 21,7 % 23,5 % 37,1 %
Forrentning af egenkapital 10,8 % 24,8 % 30,0 % 8,4 % 54,2 %
Likviditetsgrad 157,5 % 116,2 % 137,0 % 138,7 % 180,6 %
Gns. antal medarbejdere 59 96 100 86 74