Den 3. oktober blev vi billigst på sagen Dr. Sells Vej, som består af 10 boliger og et administrationsareal på samlet ca. 1000 m2.

Udbudskriteriet var det økonomiske mest fordelagtige tilbud, hvor prisen vægtede 60%.

Vi ny fået at vide at vores tilbud er erklæret som det økonomiske mest fordelagtige tilbud og sagen skal starte op med det samme.