Region Sjælland har valgt Daurehøj Erhvervsbyg A/S som totalentreprenør ved den forestående udvidelse af behandlingshjemmet Himmelev i Hvalsø. Himmelev tilbyder både dag- og døgnbehandling med intern skole for børn og unge mellem 5 og 18 år med autismespektrumforstyrrelser.

Der skal opføres en ny bygning med fællesrum og 4 skærmede boliger med et værelse, en entre og et baderum. Bygningen vil blive udsat for større fysiske påvirkninger end normale bygninger, som følge af at enkelte børn og unge kan være udadreagerende. Derfor skal overflader, vægge og lofter udføres robuste – dog på en måde så boligerne får præg af et hjem og ikke en sikret institution.

Der er tale om børn og unge, som er sårbare, og hvor hverdagen ofte kan give store udfordringer, når der sker ændringer i rytme og rutiner. Derfor skal totalentreprenør og underentreprenører instrueres i at tage hensyn til dette i forbindelse med arbejdet på byggepladsen.

Byggeriet forventes at starte i januar 2017.