Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Vi gør en stor indsats for at øge risikobevidstheden blandt de ansatte og samtidig forebygge ulykker. Vi mener, at enhver ulykke og enhver skade kan forebygges. Derfor sætter vi stor fokus på medarbejdernes sikkerhed på arbejds- og byggepladsen.

Vores sikkerhedspolitik omfatter en kombination af risikoreducerende procedurer samt instruktioner i tilfælde af arbejdsulykker. Omfattende førstehjælp og brandsikkerhed for de ansatte er også en af vores topprioriteter.

Vores engagement i sikkerhed betyder lavere driftsomkostninger og dermed højere produktivitet, da vi minimerer tidsforbruget ved håndtering af arbejdsulykker. Lige så vigtigt er det, at vores medarbejdere kan gå sikkert hjem til deres familier hver dag.

Personalepolitik

Vi ser firmaets medarbejdere som det vigtigste aktiv, da de leverer de gode resultater ude på byggepladserne og på kontoret. Derfor afspejler vores personalepolitik de holdninger og forventninger, ledelsen og medarbejderne har til hinanden.

Vores overordnede personalepolitik tager sit udgangspunkt i virksomhedens arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at vi har et sikkert og godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives og ydermere har gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Derfor arbejder vi løbende for at forbedre arbejdsmiljøet indenfor alle vore kompetenceområder.

Derudover har vi en klar personalepolitik på følgende punkter:

  • Arbejdstider
  • Sikkerhed på arbejdspladsen
  • Sygefravær
  • Rygning og alkohol