Økonomi

Økonomi

Hoved- og nøgletal

Beløb i 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017
Resultatopgørelse
Resultat før finansielle poster 955 11.576 3.219 1.448 4.371
Årets resultat før skat 1.303 12.118 3.423 1.487 3.865
Balance
Egenkapital 12.548 21.887 24.710 25.851 28.824
Balancesum 53.468 58.568 62.587 77.397 128.357
Nøgletal
Afkastningsgrad 1,8 % 19,8 % 5,1 % 1,9 % 3,4 %
Soliditetsgrad 23,5 % 37,4 % 39,5 % 33,4 % 22,5 %
Forrentning af egenkapital 8,4 % 54,2 % 12,1 % 4,5 % 10,9 %
Likviditetsgrad 138,7 % 180,6 % 164,0 % 153,7 % 132,0 %
Gns. antal medarbejdere 86 74 76 84 83