Økonomi

Økonomi

Hoved- og nøgletal

Beløb i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 2016
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 233.604 174.485 243.314 268.618 226.672
Resultat før finansielle poster 4.509 955 11.576 3.219 1.448
Årets resultat før skat 3.008 1.303 12.118 3.423 1.487
Balance
Egenkapital 11.537 12.548 21.887 24.710 25.851
Balancesum 53.252 53.468 58.568 62.587 77.397
Nøgletal
Afkastningsgrad 8,5 % 1,8 % 19,8 % 5,1 % 1,9 %
Soliditetsgrad 21,7 % 23,5 % 37,4 % 39,5 % 33,4 %
Forrentning af egenkapital 30,0 % 8,4 % 54,2 % 12,1 % 4,5 %
Likviditetsgrad 137,0 % 138,7 % 180,6 % 164,0 % 153,7 %
Gns. antal medarbejdere 100 86 74 76 84