Profil

Daurehøj Erhvervsbyg A/S udfører styring af totalentrepriser og hovedentrepriser og har egenproduktion i tømrer- og snedkerentrepriser.

Daurehøj Erhvervsbyg A/S blev stiftet i 2003 og opkøbte i 2006 et af Sjællands førende tømrerfirmaer, Tømrergaarden i Tuse A/S. I 2010 blev Grevinge Maskinsnedkeri en del af Tømrergaarden i Tuse, og i 2012 fusionerede begge ind i Daurehøj Erhvervsbyg A/S. Maskinsnedkeriet udfører specialopgaver og spiller en vigtig rolle for vores fleksibilitet overfor vores kunders ønsker.

Som del af virksomhedens sociale engagement beskæftiger vi løbende 10-12 tømrerlærlinge på vores byggeprojekter. Vi stræber efter at fastholde medarbejdere, som ikke kan arbejde på ordinære vilkår og har pt. 3 ansatte i fleksjobordning. I det omfang der, i eget regi eller hos underentreprenører, beskæftiges udenlandsk arbejdskraft, er det altid på dansk overenskomst.