Socialt ansvar

At udvise samfundsansvar og bidrage til en bæredygtig udvikling, er for Daurehøj Erhvervsbyg A/S en naturlig del af, at drive virksomhed. Med fagstærke og loyale medarbejdere som eksistensgrundlag, udvikles og opbygges vores virksomhed ud fra et fælles værdisæt om ansvarlighed – både for hinanden og for miljøet!

Vi bestræber os på at udvise social ansvarlighed i samtlige arbejdsprocesser og vi prioriterer en optimal og ansvarlig håndtering af såvel menneskelige som materielle ressourcer.

Elever

Et af de store indsatsområder ses i vores tømrerafdeling, hvor vi har uddannet over 40 tømrere gennem tiden. Vi har typisk 10-12 lærlinge, hvoraf flere er voksenlærlinge. Ofte kan vi tilbyde vores nyuddannede svende fastansættelse. Vi får en dygtig og vellidt medarbejder, som allerede er engageret og trives hos os.

Særlige vilkår

Ikke alle har lige nemt ved at få eller genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet kan have problemer ud over ledighed med misbrug, plettet straffeattest, sygdom, handicap, sprogvanskeligheder m.m.

Vi samarbejder med det lokale jobcenter ved at tilbyde virksomhedspraktik og jobprøvning af ledige og langtidssyge borgere, i det omfang vi kan.