Udvidelse består af 12 demensboliger med tilhørende fællesarealer

For Bobjergcentret har vi opført en ny fløj i forlængelse af eksisterende plejecenter. Den nye fløj indeholder 12 demensboliger, hvilke er karakteriseret ved at have tilstrækkeligt manøvreareal. Efter bygherres ønske har vi opført et nøglefærdigt byggeri, hvor de tekniske anlæg er en del af det samlede koncept og dermed integreret fra start. De tekniske anlæg inkluderer bl.a. ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg) og ADK (automatisk adgangskontrol). Entreprisen omfatter desuden et serviceareal med personaletoilet, depot og skyllerum. Etablering af udenomsarealer inkluderer niveaufri terrasser/haver til boligerne og fælles terrasser/ophold. Plejecentret var i drift under hele byggeperioden, hvilket naturligvis medførte, at alle arbejder blev udført under størst mulig hensyntagen. Bebyggelsen opfylder kravene til BR15.

Vi har bygget på Bobjergcentret tidligere

I 2012-2013 opførte vi 36 nye ældreboliger og ombyggede 20 eksisterende lejligheder til 10 moderne ældreboliger på Bobjergcentret. Læs mere om dette projekt

Andre artikler om Bobjergcentret II

Rejsegilde for 12 nye ældreboliger med fælleskøkken ved Bobjergcentret
20-11-2017 – odsherred.dk