Tagrenovering af boligkompleks

Entreprisen omfatter renovering af tagbelægning på 3 boligblokke samt diverse reparationer på bygningerne.

Arbejdet inkluderer komplet udførelse af ny tagbelægning inkl. fast undertag, opretning af spær, udhæng mv., udskiftning af nedbrudt træ samt desinficering og bekæmpelse af råd, svamp og insekter.

Eksisterende tagbelægning, ovenlysvinduer mv. rives ned og erstattes af nyt. I samme omgang kommer der nye varmeinstallationer og alle opgangsdøre udskiftes. Fugerne rundt om samtlige vinduer i alle 3 blokke udskiftes også.

Reparationer udføres på murværk, skorsten, gesims mv. Derudover isolering af tagrum, nye tagrender og nedløb. Malerbehandling af vinduer i facade samt indvendig malerbehandling.

Affaldshåndtering i forbindelse med asbest, bly og zink.

I hele byggeperioden består ejendommens almindelige drift, og der vil derfor være beboelse i bygningen under arbejdet. Som hovedentreprenør er vi naturligvis forpligtet til at tage hensyn til dette med midlertidige afdækninger mv.