Fra nedrevet til nybygget skole uden lukning

Privatskolen lå tidligere i en gårdbebyggelse, der egentlig var uegnet til undervisningsformål, så projektet omfattede en total nedrivning af de eksisterende bygninger og opførelse af en 900 m² stor ny bygning med klasseværelser, fysiklokale og skoleadministration i to etager.

Den nye bygning er udført i let-/tungkonstruktion med facader i kompositplader og tagpap på taget. Den buede form skærmer for støjen fra den nærliggende jernbane og danner et hyggeligt gårdrum mod øst. Buen giver desuden nogle spændende asymmetriske lokaler med forskellig lofthøjde og god rummelighed til undervisning og oplevelser. Arbejdet blev udført, mens privatskolen var i brug.

Tilkørselsforholdene var snævre, hvilket krævede ekstra hensyn i forhold til koordinering af støj og kørende færdsel til og fra byggepladsen.