For den globale biosciencevirksomhed Chr. Hansen skal vi udbygge de eksisterende fabriksfaciliteter i Avedøre med to særskilte bygninger.

Entreprisen omfatter opførelse af to nye bygninger henholdsvis New FD-PACK og Utilitybygning II. Byggeriet inkluderer en produktionshal samt en langsgående transportkorridor. På produktionshallens 1. sal etableres produktionsfaciliteter, kontor og teknikrum. I sammenhæng med transportkorridoren tilbygges en vareindlevering og omklædningsfaciliteter. Utilitybygning II udføres som en dobbelthøj bygning til udvidelse af eksisterende produktionskapacitet.

Bygningerne opføres i hovedtræk som et elementbyggeri, bestående af dæk- og vægelementer af beton. Fundamenter og terrændæk udføres som in situ-støbte konstruktioner, støbt i forskalling direkte på indbygget sandpude. Facade udføres generelt som sandwichelementer med forplade i beton. Produktionshallens 1. sal udføres som en blanding af væg- og dækelementer af beton for kontor- og produktionsområder, og en let stålrammekonstruktion for teknikrummet. Indvendige trapper i produktionsområdet udføres som betonelement og udvendige trapper udføres som ståltrapper.