Bedre plads til rumforskning på højeste plan

Bygning 328 på DTU Lyngby Campus har siden 2012 huset DTU Space, som er Danmarks største rumforskningsinstitution. De nybyggede 2.400 m² omfatter bl.a. avancerede laboratorier, renrumsfaciliteter, undervisningslokaler og kontorer.

Vi har udført tømrer- og snedkerentreprisen, som har bestået af indvendige vægge, lofter og diverse snedkeropgaver i hele bygningen. Derudover har vi opsat inventar i alle bygningens laboratorier og forskningsrum.