Historisk forsøgsanlæg renoveret med nye laboratorier

”Atomenergikommisionens Forsøgsanlæg Risø” blev oprettet i 1955 som offentlig forskningsinstitution, der skulle undersøge den fredelige udnyttelse af atomenergi. Anlæggelsen blev ledet af Atomenergikommissionen med Niels Bohr som formand. Halvøen Risø i Roskilde Fjord danner centrum for den store forskningsinstitution, som nu hedder DTU Risø Campus. Fem af de oprindelige bygninger har sidenhen fået et tiltrængt løft med Daurehøj Erhvervsbyg i spidsen som hovedentreprenør.

Hos DTU Risø Campus i Roskilde har vi udført en gennemgribende renovering i fem bygninger, hvor arbejdet bl.a. har bestået i indvendig nedrivning og efterfølgende genopbygning af laboratorier og kontormiljøer, så de modsvarede nutidige standarder. Forskerpark DTU Risø blev etableret tilbage i 1958, så renoveringen blev noget af et kvantespring for faciliteterne på laboratorierne. Byggesagen har omfattet beskyttelsesforanstaltninger og håndtering af miljøfarlige stoffer og affald i forbindelse med nedrivningen. Derudover er alle arbejder udført, mens DTU’s medarbejdere skulle udføre deres arbejde i tilstødende bygninger, samt under stor hensyntagen til de gældende sikkerhedsforanstaltninger på stedet. Opgaven har derfor krævet en stram byggestyring og omfattende koordinering med øvrige entreprenører under hele forløbet. Vores entreprise bestod i murer-, tømrer-, maler-, smede-, inventar- og fugearbejder.

Foto: Forskningscenter RISØ