Bygnings- og miljøforbedringer på Fasanstien afd. 15 Korsør.

Vi renoverer 13 boligblokke ved udskiftning af vinduer, etablering af altaner og efterisolering af gavle, øget tilgængelighed ved etablering af elevatorer i tre opgange inkl. tilhørende ombygning af tilstødende lejligheder og opgradering af udearealer.

Energibesparende foranstaltninger

Alle de eksisterende plastvinduer udskiftes til energirigtige vinduer i træ/aluminium. Gavle efterisoleres udvendigt.

Ombygning af 9 lejligheder for øget tilgængelighed

Den øgede tilgængelig opnås hovedsageligt ved etablering af elevatorer i tre opgange i blok 1, 2 og 3. De 9 tilstødende lejligheder skal ombygges. Det indebærer inddragelse af et værelse i hver lejlighed samt etablering af nye badeværelser og nye køkkener og en renovering af de øvrige rum.

Altaner

Der etableres nye altaner ud for alle stuevinduer. Altanerne vil ligge over hinanden og derfor fremstå som ranker ud for stuevinduerne.

Altanerne udføres med en bund af keramiske fliser, der kombinerer skridsikkerhed med rimelig rengøringsvenlighed. Brystningspartier der hindrer indblik på den nederste del af altanen.
Den øvrige forside altanen udføres med foldevægge i glas, der kan skubbes til helt eller delvist til side, så altanen bliver helt eller delvist åben.
De altaner, der støder op mod naboaltaner, har brandvægge, der samtidig hindrer indblik fra naboen.

Opgradering af udearealer

Udearealerne opgraderes med bl.a. private haver, fælles opholdsarealer, fornyelse af arealerne foran indgangspartierne, mv.

Se også projektet Fasanstien etape 1

Eksterne links

To store projekter til Daurehøj Erhvervsbyg (Building Supply)