96 ungdomsboliger på Frederiksberg

Daurehøj Erhvervsbyg A/S fungerer som totalentreprenør på det påbegyndte byggeri af et nyt kollegium på 3.555 m², med 96 ungdomsboliger, samt flotte og nutidige fællesfaciliteter og kælder. Byggeriet skal inkorporeres arkitektonisk og brugsværdimæssigt med det eksisterende Flintholm I.

Bygningen inddeles i 66 1-værelses- og 26 2-værelses lejligheder og opføres i henhold til BR15 kriterier. Der etableres køkkener med inventar, gulve udføres i egeparket og toilet/baderum forsynes med stålkar eller betongulv samt fliser og gulvvarme.

Gennem hele byggeriet er der brugt stærke materialer, som kan klare den slitage der vil være på fællesarealer der bruges af mange mennesker.
Igennem kollegiet indrettes der flere fællesrum, bl.a. storkøkken, samt sportscafe/bar med dinerbåse, for at styrke fællesskabet mellem de studerende. Den store tagterrasse indrettes med væksthus og fællesrum med køkken. Taget forsynes med 2 lag tagpap, hvor der udlægges ”grønne tag” (Veg Tech mos-sedum).

Derudover etableres flotte udearealer, på den rummelige tagterrasse med altangange, som udføres som selvbærende højstyrkebeton og terrænet omkring ejendommen anlægges med fælles forhaver, grønne permeable belægninger, stiforbindelser, boldbaner, cykelparkering mm.

Der etableres desuden en lavenergi vareelevator.