20 almennyttige familieboliger

Entreprisen omfatter nyopførelse af 20 familieboliger i et lavt og miljøvenligt byggeri, bestående af fire 4-rums boliger og 16 3-rums boliger. Boligerne opføres som handicapvenlige rækkehuse med niveaufri adgang, brede døre, carport og skur. Murerarbejder omfatter lette bagvægs- og indervægselementer, ydervægge af tegl, sålbænke, gulvbelægning med klinker og vægbeklædning med fliser.
I tømrer- og snedkerarbejder står vi for tagkonstruktion, vinduer og døre, lofter, indvendigt træværk, inventar, postkasser, tagbeklædning af tagsten samt tagrender og nedløbsrør. Malerarbejder inkluderer indvendige vægge, lofter og indvendigt træværk og anlægsgartnerarbejder inkluderer grubning, levering og udlægning af muldjord, jordbehandling, græssåning, beplantning og flisebelægninger.