Daurehøj opfører skærmede boliger for Region Sjælland

I tilknytning til det eksisterende bygningskompleks på Himmelev, har vi opført en fritliggende bygning indeholdende fællesopholdsrum samt 4 skærmede tilgængelighedsboliger indeholdende værelse, entré og toilet/bad.

Entreprisen omfattede etablering af nybygning på 180 m², anlægning af 9 nye parkeringspladser og reetablering af udearealer. Hertil kommer fast udstyr i boligerne såsom toilet- og badinventar, indbyggede belysningsarmaturer, brandsikringsanlæg, radiatorer og ventilation. Til personalet er der nyt toilet med bad samt kontor/hvilerum til sovende nattevagter. Derudover har vi etableret køkken, fællesrum til fællesspisning/ophold og en teknikniche. Beboerne på Himmelev Behandlingshjem er børn og unge med særlige behov og, så vidt det nu er muligt på en sikret institution, er boligerne indrettet med et hjemligt præg.

Al arbejde er udført under stor hensyntagen til beboerne og i tæt koordination med personalet, samt en solid afspærring af byggepladsen. Sikkerheden kommer altid i første række, og alle vores underentreprenører var ligeledes informeret om, at udvise ekstra hensyn når de var på området.