Seminarium energioptimeret gennem fire år

Gennem fire år har vi arbejdet med en gennemgribende renovering af de næsten 50 år gamle bygninger. Ikke desto mindre er der stort set intet at se for den uerfarne iagttager. For det har været en betingelse for opgavens udførelse, at bygningen fremstår fuldstændig uændret.

Vi har ombygget og energioptimeret Holbæk Seminarium igennem 2 år og færdiggjort de 2 sidste etaper i 2013.

Ombygningen dækker et areal på 13.500 m2 hvor de eksisterende lokalers nuværende anvendelse ændres til undervisningsbrug af handicappede og adfærdsvanskelige unge. Dele af bygningen skal bruges til beboelse og den resterende del, hvor vi har energioptimeret, bruges til uddannelse af lærere.

Der er saneret 16.000 løbende meter PCB samt udført asbest sanering. 4000 m2 termoruder er udskiftet. 11 blokke er renoveret og ombygget.

Andre skriver om projektet