Moderne børnehus med tidssvarende energiløsninger

Huset er overordnet set organiseret med selvstændige grupperum samlet omkring to store fællesrum og et centralt placeret personaleafsnit.

De enkelte grupperum kan aflæses udefra via forskydninger i facaderne og forskellige taghældninger. Det opbrudte facadeforløb skaber et varieret uderum og giver børnene indtryk af at have deres eget hus i børnehuset, hvor netop de hører til.

Børnehuset er i høj grad et energidesignet projekt. Det ses bl.a. på den tætte og velisolerede klimaskærm med højisolerede vinduer og glasdøre og anvendelsen af miljø- og energimærkede materialer med bedst mulig vedligeholdesesprofil. Børnehuset får også eget LAR-anlæg, som samtidig giver vådområder til leg.

Vi bygger huset op omkring et system af stålrammer og kassetter. Sagen indeholder meget tømrerarbejde til vores egenproduktion både inde og ude.