12.000 m2 stor lagerbygning

I 2015 har vi afleveret et centrallager på 12.000 m². Lagerbygningen består af fire etager på hver 3.000 m², opført i sandwichelementer med fritlagte sten på facaderne.

Samtidig har vi opført en lastvognsterminal med tilkørselsramper i hhv. terrænniveau og kælderniveau. Terminalen er opført med en bærende stålkonstruktion, isolerede sandwichpaneler og er beklædt med sinusplader.