Høflig udskiftning af køkkener giver positive beboere

Ved nogle projekter er god kommunikation fra byggeledelsen og høflige håndværkere vigtige for et vellykket resultat. Det gælder for eksempel i Munkesøparken i Kalundborg, hvor vi udskifter 119 køkkener i syv boligblokke.

Lejlighederne er beboet under hele byggeperioden, og langt de fleste beboere er ældre. Vi har i hele byggeprocessen fokus på, at beboerne får en god oplevelse. Vores projekt- og byggeledere gennemgår varslingsbrevet sammen med beboerne forud for arbejdet i den enkelte bolig, og arbejdet i boligerne starter tidligst kl. 7.30.

Vi lægger vægt på, at alle, der arbejder i lejlighederne, opfører sig respektfuldt. Det har givet os mange positive tilbagemeldinger fra beboerne.

Til ombygningen hører også nye installationer til el, vand og afløb samt afdækning af diverse synlige rørføringer. Desuden etableres balanceret ventilation i alle boliger, og der udskiftes enkelte forsyningsledninger fra varmecentralen.

Sideløbende har vi også facadelukningsentreprisen i Munkesøparken.