Boliger og erhverv på Østerbro

På Nygårdsvej 32 står vi for nedrivning af eksisterende butikslejemål og nybyggeri. Den nye bebyggelse vil indeholde nye butikslejemål samt tilknyttede lejligheder.

Det nye butikslejemål opføres i stueplan. På 1. sal etableres der 31 familieboliger. Boligstrukturen opføres som en 11 m. dyb karrébebyggelse, med adgangstrapper og elevatorer fra gadeniveau.

På bygningens tag opføres terrasser med udsigt til gaden. Disse skal fungere som friarealer for lejlighedernes beboere. Herudover skal vi, i terrænniveau, etablere et fælles udendørsområde til boligerne, som anlægges foran det eksisterende erhvervslejemål.

Til hvert lejemål tilknyttes et kælderrum, som opføres under det nye butikslejemål. Ligeledes etableres parkering til de enkelte boliger.

Illustration: Aberdeen Asset Mannagement Denmark AS