Beboerne genhuset i beboelsespavilloner

Det er bare lettere at renovere boliger, hvis boligerne ikke er beboet imens. Og når det handler om den grundige renovering, hvor skimmelsvampen har fået fat, så er der ingen vej uden om genhusning. Det var tilfældet i Tølløse, hvor vi renoverede 21 boliger og stod for udbedring af svigt, som er opstået siden bygningernes opførelse. Lejlighederne blev renoveret over syv etaper, hvor beboerne på skift blev genhuset i beboelsespavilloner opstillet i nærheden.

Udbedringerne har blandt andet bestået i at sikre stabiliteten i bygningerne, isolere lofterne yderligere, vvs- og elarbejde samt opbygning af nye badeværelser, da de gamle var angrebet af skimmelsvamp. Der blev desuden udført en række forbedringer, bl.a. blev der opsat nye køkkener.

Ud over den omfattende kommunikation med beboerne har mange bygningsmæssige detaljer undervejs i processen været vendt med Kulturarvstyrelsen, idet de tidstypiske bygninger er fredet.