Opførelse af ny bæredygtig bydel i Karise

Daurehøj Erhvervsbyg A/S står for opførelsen af 90 rækkehuse i udkanten af Karise, som skal danne rammen om den nye grønne bydel; Permatopia. De 90 rækkehuse opføres i 8 boligklynger, hvoraf der bliver 44 almene boliger, 23 andelsboliger og 23 ejerboliger.

Hovedentreprisen omfatter lukket råhus, aptering samt tagdækning, blik, malerarbejde og rengøring (inklusiv færdigprojektering af træelementer mv. i nødvendigt omfang). Alle boliger opføres i bæredygtige materialer og bliver tidssvarende, åndbare og økologiske lavenergihuse i to etager.

Konceptet for Permatopia er et selvforsynende bofællesskab baseret på permakultur og vedvarende energi. Dette skal sikre lave leveomkostninger og miljømæssig bæredygtighed. Stedet adskiller sig fra øvrige boformsprojekter ved at indeholde både ejer-, lejer- og andelsboliger.

Læs mere om projektet på Permatopias egen hjemmeside