Psykiatrisk Center med transparens og dagslys

Som led i det samlede byggeprojekt Ny Psykiatri Ballerup flyttede Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri ind i en nyopført bygning ved Psykiatrisk Center Ballerup, hvorfor bygningens arkitektur lægger sig tæt op ad de eksisterende bygninger i centret.

Det nye kompetencecenter rummer moderne konsultationsrum og gode faciliteter for patienter og læger. Det indbydende design med masser af lysindfald og åbne arealer skaber gode muligheder for fleksibilitet i indretningen.

Bygningen er udført med ydervægge af pudset gasbeton og har konstruktion af gitterspær beklædt med bølgeplader. Indenfor sørger nedhængte akustiklofter og store lysskakte for et behageligt indeklima, ligesom dagslyset ledes helt ind i bygningen via glaspartier til konsultationsrummene.

Facaderne er forsynet med store vinduer, som vi har produceret på vores eget maskinsnedkeri i Grevinge.