Nybyg og ombygning af i alt 55 boliger med tilhørende fællesfaciliteter samt etablering af udearealer

En eksisterende bygning på Ryetbo Plejecenter udvides med 12 nye boliger i tre etager, hvor en tidligere boligblok er nedrevet. Samtidig udbygges med en ny bygning, der kommer til at rumme 21 boliger og et fællesområde med caféfunktion. Det eksisterende fællesområde i førstnævnte bygning vil fungere som supplerende fællesareal.

Afdelingernes servicerum og personalefaciliteter er indrettet på hver etage i forbindelse med etablering af prøveboliger. Dog etableres der omklædningsfaciliteter til 30 medarbejdere i kælderen under den nye bygning, hvor også teknikrum for fjernvarme og depoter er placeret. Teknikrum for ventilation er placeres i tagrummet over den nye og den ovennævnte eksisterende bygning.

De nye boliger har samme størrelse som de eksisterende boliger, men indretning og udstyr er opgraderet i tæt samarbejde med plejehjemmets personale og sikkerhedsrepræsentant, for at sikre funktionaliteten. Boligerne er således tilpasset de særlige krav der gælder for plejeinstitutioner og beboere med handicap – herunder kørestolsbrugere og beboere med behov for lift.

I en trejde bygning moderniseres de to nederste etager, hvor der i dag er 44 boliger med meget små baderum, og et mindre centralt fællesareal, som primært anvendes til spisning. I forbindelse med ombygningen sammenlægges boligerne to og to, så der fremover bliver 11 boliger pr. etage med et udvidet fællesareal.

Samlet set udvides plejecenteret med 14 boliger.