Skræddersyet udlejning giver rum til undervisning

I forbindelse med en ombygning på Engskovskolen i Nr. Jernløse, har vi stået for opbygning, udlejning og nedtagning af midlertidige pavilloner, som skal benyttes af udskolingselever i 12 måneder.

Pavillonerne er opstillet i et plan på et hjørne af skolens parkeringsplads, og er placeret så de opfattes som to bygninger med i alt ni klasselokaler. Dertil har vi opstillet en mindre pavillon med to kontorlokaler og bad, en toiletvogn med ni toiletter samt en pavillon med handicaptoilet.

Vi har opbygget solide trapper, en handicaprampe og gangbroer som forbinder bygningerne, deres lokaler og toiletfaciliteterne niveaufrit.