Respekt for det klassiske murstensbyggeri

Slotsvænget i Slagelse er et klassisk murstensbyggeri fra 50’erne, som trængte til en grundig renovering, idet der var konstateret en række byggeskader, herunder betonskader i altandæk og -brystninger samt fugtproblemer på grund af kuldebroer og manglende isolering.

Byggesagen omfattede energirenovering, altanrenovering, udskiftning af tagkonstruktion og ombygning af en række boliger, udearealer, varmecentral og ejendomskontor. Bebyggelsens fem blokke havde 99 boliger, hvoraf de 18 nu er sammenlagt til 12 tilgængelighedsboliger, så der i dag er i alt 93 tidssvarende boliger.

Renoveringsprojektet er støttet af Landsbyggefonden og havde som mål at bevare de eksisterende arkitektoniske og materialemæssige kvaliteter. Det er sket ved at genskabe det karakteristiske gule murværk på de efterisolerede facader og med nyt rødt tegltag på nye spær. Boligerne var beboet under renoveringen, dog undtaget tilgængelighedsboligerne.