Telefonboksenes gamle døre blev afmonteret og gemt til senere brug, og der blev lavet nye døre med samme åremønster og farve som de gamle. De gamle hængsler og slutblik er blevet genbrugt, og de nye døre passer ligeså flot ind, som de gamle.

Der blev bygget tre MDF-kasser, som er placeret løst i boksene. Når man en dag vil omdanne udstillingsmontrerne til telefonbokse igen, tager man blot kasserne ud, og udskifter dørene til de oprindelige.

Arbejdet er udført af vores erfarne snedkere på maskinsnedkeriet i Grevinge. Der er lagt stor omhyggelighed i detaljerne, så den flotte stil bibeholdes.

De tre udstillingsmontrer kan ses i receptionen på Kopenhagen Fur, Glostrup. Det skal for en ordens skyld siges, at Kopenhagen Fur selv har tegnet løsningen.