0-energitilbygning til skolens nye faglokaler

På Tølløse Skole har vi stået for opførelsen af en tilbygning på 550 m² til nye faglokaler.

Tilbygningen er udført med en isoleringsklasse svarende til min. 0-energitilbygning. Der er monteret solfangere på den sydvendte facade. Bygningen opvarmes af to varmepumper, som leverer varmen gennem et gulvvarmeanlæg.

Byggeriet er opført som en let bagmurskonstruktion i træ, isolering og beklædning med krydsfinér og gipsplader, mens formuren er opmuret, så facaden fremstår med gule teglsten som den øvrige skolebebyggelse.

Tagkonstruktionen er udført i en let trækonstruktion med krydsfinér, isolering og træbeton som loftbeklædning. Tilbygningens tagdækning består af to lag pap, hvor overpappen er udført som listedækning, mens gulvet har fået en gummibelægning.

Til opgaven hørte desuden en del energi- og facaderenovering på de eksisterende skolebygninger, bl.a. med udskiftning af vinduer.