Fra sandwichelementer til teglstensfacade

Udvendigt har de tre boligblokke med 66 lejligheder fra 1969 skiftet helt karakter og fremstår i dag med indbydende og vedligeholdelsesfri facader i stil med nutidigt boligbyggeri. Facaderne er efterisoleret med 200 mm isolering monteret på de gamle sandwichelementer og har fået ny ydermur muret op i teglsten.

Indvendig er der også sket markante forbedringer ikke mindst på indeklimaet, der har fået mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding.

Renoveringen til Lavenergiklasse 2015 omfattede også nye 3-lags vinduer, nye indbydende indgangspartier, lukkede altaner, solcelleanlæg, efterisolering af tagrum, ny tagkonstruktion og energiforbedringer i vaskeriet.

Energiforbedringerne blev langt bedre end forventet, og byggeriet blev indstillet til Renover Prisen 2014 og fik international ros.

Renoveringen blev udført, mens boligerne var beboet, og vi var løbende i kontakt med beboerne.